Snelle & gratis verzending!

Menu

Bike Cleaner Castrol Greentec - fles à 1 liter

Bike Cleaner Castrol Greentec - fles à 1 liter

SKU: 4008177098062 4008177098062Castrol200op voorraad ✓ Snelle levering
€30,95

Product omschrijving

Castrol Greentec Bike Cleaner 1 liter reinigt het oppervlak grondig en is te gebruiken voor alle oppervlakken. Tevens is de shampoo biologisch afbreekbaar.
 • Merk: Castrol
 • ADR Klasse: ADR NC - Niet geclassificeerd
 • Primaire kleur: Groen
 • Secundaire kleur: Print
 • Land van oorsprong: Duitsland
 • Gevaarlijke stoffen: GHS07 Schadelijk
 • EUH Zinnen: niet van toepassing
 • Bruto hoogte in centimeters: 26.2
 • Bruto lengte in centimeters: 10.1
 • Bruto gewicht in kilogram: 1.144
 • Bruto breedte in centimeters: 10.1
 • H-Zinnen: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Primair materiaal: Vloeibaar
 • Inhoud eenheid: 1 Liter
 • Aantal producten in omdoos: 6.0
 • Verpakkingstype: Fles
 • Soort product: Shampoos
 • P-Zinnen: - P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. - P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. - P264 - Na het werken met dit product grondig wassen - P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;   contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen.

  Levertijd: Bestel voor 17.00u, en we versturen het artikel vandaag nog.